Tøndehusslippe


Husene på Tøndehusslippe

Intro

Det ældste hus i slippen er fra begyndelsen af syttenhundrede tallet.

Beboere gennem tiderne har alle haft erhverv knyttet til søen: fisker, skipper, styrmand, sejlmager, rorskarl ved toldvæsenet, færgekarl, færgeskipper.

Kilde:Mitfanoe.dk