Tømmerby


Gård i Tømmerby, på vestsiden af vejen.

Intro

Tømmerby er en stor marsklandsby på kanten af Sneum ådal.

Tømmerby er en stor marsklandsby på kanten af Sneum ådal, der nævnes allerede i 1240. De særdeles velbevarede gårde ligger på begge sider af langstrakt bygade, der var del af vejforløb fra Sneum Bro til Darum. Landsbyen blev blokudskiftet i 1793, de fleste gårde blev liggende ved bygaden med marker bag gårdene. Engen er også opdelt i en række parceller. Der er aktive landbrug med korn og kvæg, og fortsat græsning i engene.
Der er stadig bevaret vejforløb mod åen mod byens oprindelige ladeplads og til vadested/bro
ved Nybrogård, vejen forsvinder dog i engene.
Der er fundet spor af vikingetidslandsby på markerne ud mod engene.

Litteratur
Tvillingesogne af Geest og Marsk, 1-2, 1972-77


Geesten er det tørre land, som grænser op til den lavere liggende marsk og dermed skaber en naturlig højning at bo på. Geesten er samme landskabstype som bakkeøerne, nemlig områder, der ikke blev skyllet væk af smeltevandet på dets vej mod vest fra isbræen på den jyske østkyst.
Geesten når enkelte steder helt ud til Vadehavet unden mellemliggende marsk, bl.a. ved Emmerlev Klev vest for Højer, hvor Det fremskudte Dige begynder.
Begrebet geest anvendes i hele det danske vadehavsområde fra Varde ådal i nord til grænsen ved Tønder i syd.
Vadehavsøerne Fanø, Rømø, Sild, Amrum og Før er geest-øer og altså rester af landskabet før sidste istid.