Tærø
Intro

Tærø er på 173 ha. og ligger med adgang fra Petersværft med båd.

Øen anvendes til landbrug. Tidligere boede der adskillige mennesker på øen. Der var 2 lodshuse til lods og hans assistent, der var biskole med forskolelærerinde. Skolen hørte under Stensved skole. Midt på øen er anlagt en mindre landingsbane til ejeren, der bor i Skuderløse. På øen er flokke af fritgående kvæg samt en flok af ligeledes fritgående heste, der har adgang til den lille ø, ”Lilleø”. På øen er der ligeledes en rede med et havørnepar, der har ynglet og holdt til i nogle år. Adgang til øen kun efter tilladelse fra ejeren.