Tårs kirke


Mindesmærke for faldne i krigen 1864, der døde på lazarettet på Berritzgaard. Selve stenen er hentet fra en lokal langdysse: Hønehøj eller Kyllingehøj.


Én der overlevede deltagelsen i krigen 1864 - men satte helbredet over styr.


Smedemester M.P. Hansen, Killerup, oprettede i 1925 dette familiegravsted. Gravstedet er renoveret i forbindelse med udpegningen.
Intro

Den lille romansk kirke i røde munkesten med fine gesimsfriser og lisener er stærkt præget af ændringer foretaget i 1861. Tårnet fik nye kamtakkede gavle, og der blev isat nygotiske vinduer med farvet glas.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=T%E5rs%20(0785) Gravminderegistrering på Tårs kirkegård]