Tårnet på Møllehøj


Tårnet på Møllehøj


Tårnet som udflugtsmål
Intro

Trigonometrisk station på Møllehøj

I den vestlige del af Grimstrup Krat ligger Møllehøj - et højdepunkt på 47 m. o. h. Ifølge Nationalmuseet har der på dets højeste sted ligget en rundhøj - en oldtidsgravplads.

På toppens østlige del befinder der sig en trigonometrisk station - et målepunkt for den landsdækkende opmåling af Danmark Ifølge optegnelser fra Kort-og Matrikelstyrelsen blev stationen etableret i 1923 med en muret tårn på 12 m. Uden på det murede tårn blev opført et trætårn, som på toppen udgjorde en platform. Her blev der, når der foretoges målinger, anbragt et centersignal. Tårnet blev anvendt til opmålinger i flere omgange

Tårnet var også et godt udflugtsmål, for der var en flot udsigt fra platformen på toppen. Christine Levin skriver i sine erindringer (uddrag): "Når vi nåede op, var det anstrengelserne værd... det var et sandt fatamorgana, der lå udbredt for vore øjne: Grimstrup by, hus lå ved hus, gård ved gård og ager op og ager ned... Var vejret klart, kunne vi tælle flere kirketårne. Mod nordøst kunne vi se helt til Vorbasse og Vandel. Mod vest ind over Knoldeflod og Varde med alle plantager til det gamle herresæde Nørholm. Lidt længere mod nordvest Karlsgårdeværket, hvorfra de der havde råd, fik lys og kraft. Mod øst sås Endrupholm og byerne helt til Kolding." Fra tårnets top kunne vi selvfølgelig se meget mere...

I 1935 blev trætårnet revet ned, da det var råddent og til stor fare for folk, der ville nyde udsigten. Derefter stod det murede tårn helt frit til efter krigen. I 1945 byggedes der et jerntårn rundt om det murede, da der skulle foretages en ny måling. Hurtigt efter blev jerntårnet pillet ned igen, hvorefter det murede tårn igen stod nøgent tilbage, indtil det blev brækket ned i slutningen af 1940-erne, I 1953 rejstes på stedet et midlertidigt jerntårn, som straks blev fjernet igen. I dag består stationen kun af et granitpostament

Følgende kilder er anvendt: Grimstrup Krat - uddrag af Christine Levins erindringer Møllehøj i Grimstrup Krat - Trigonometrisk station af Kaj Pedersen Hvad, hvor, hvorfor...? på www.postamenter.dk