Tågerup kirke


Tågerup kirkegård


Udsnit af kalkmalerier i hvælvningen


Udsnit af kalkmalerierne


Udsnit af de fantastiske kalkmalerier


Fra det indre af kirken


Kalkmalerier er restaureret, dvs det hvide er malet op, den ene tavle er ikke malet op for at give indtryk af hvordan det så ud.


Dør inde i kirken


Døbefont, romansk 1575


Døbefont, romansk 1575


Indre set mod vest


Orgelet nyere, 1985


Indre set mod øst


Krucifiks slutningen af 1200-tallet, hænger på nordmuren


Prædikestol fra 1586


Dør i kirken


Tågerup kirke


Kirken med kapel set fra parkeringsplads


Kirkens indgang


Kirken set fra nordøst


Tågerup kirke


Tågerup kirke


Tågerup kirke


Tågerup kirke


Tågerup kirkegård


Tågerup kirkegård


Alter og alterbord


Maleri fra omkring 1850

Intro

Kirke fra begyndelsen af 1200-tallet med romansk kor og skib samt et gotisk tårn med pyramidespir. Kirken er opført i røde munkesten og i munkeforbandt.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=T%E5gerup%20kirkeg%E5rd%20752 Registrerede gravminder på Tågerup kirkegård]

På alteret et krucifiks fra 1500-tallet. ''Alterstager'', renaissance fra omkring 1650. ''Døbefont,'' romansk fra Gotland i rødt flammet Houburgmarmor. ''Altertavlen'' er i forsøgsperiode flyttet til tårnrummets nordvæg. ''Prædikestolen'' fra 1586, udskåret i egetræ og har to latinske indskrifter, "Alt det som jeg befaler dig, skal du tale, frygt ikke for deres ansigt" og "Evangeliet er en guds kraft til frelse for den, som tror." ''Maleri, ''fra omkring 1850, af Kristus som velsigner vinen og brødet. ''Orgelet'' er fra Marcusen & Søn, har 12 stemmer, 2 manualer og pedal, blev indviet 23/6 1985. ''Korbuekrucifiks'' fra slutningen af 1200-tallet. Det tilskrives Næstved Madonna Mesteren og hans værksted.

Tågerup kirke er en af de betydeligste kirker på Sydlolland og berømt for sine kalkmalerier udført sidst i 1400-tallet. De ældste malerier ses i koret. De er romanske fra ca 1425. Her vises bl.a dommedag, fremstillingen for Pilatus, piskningen, korsfæstelsen, gravlæggelsen og opstandelsen. I kirkens østhvælv er der malerier fra omkring 1450, som gengiver skabelsesberetningerne. I fligene ses andre motiver, som ikke umiddelbart kan forklares. I 1578 befalede den daværende provst, at den "slemme" maling i kirken skulle udslettes, hvilket efterhånden skete. I 1883 blev kalkmalerierne genfundet i hvælvene, fremdraget og restaureret af Kornerup i 1889 og genrestaureret af E. Lind i 1943. I fligen over indgangen fra våbenhuset ses nogle brudstykker fremdraget ved rensning i 2001.

''Runestenen.'' I 1868 fandt man stenen på en jordlod på Bjerremark, som var præstegårdsjord. Stenen lå en alen nede i jorden med runerne nedad. Der var kløvet i den, da man opdagede at der var runer på bagsiden. Det var ellers meningen den skulle være brugt til en trappesten. Men nu blev stenen samlet igen og anbragt med runerne vandret ved våbenhuset til Tågerup kirke. Det skulle have været lodret, da runer læses oppefra og nedad. Det menes at være en krigssten, rejst over en mand, der er død på vikingefærd. Skriften: Østens sønner rejste denne sten efter Spærle, deres broder Skipper hos Esbern Næb. Stenen menes at være fra omkring 950. Der er planer om at få flyttes stenen ind i våbenhuset da den er ved at forvitre.