Tågerup Skole


Taagerup Skole med alle elever foran skolen


Taagerup Skole på udflugt til København i 1914. Billedet er taget ved Rundrtårn

Intro

Taagerup Skole fungerede fra 1790 til 1843 og fra 1908 til 1972.

Taagerup Skole blev i første omgang oprettet i 1790 og nedlagt i 1843 hvor lærer og elever blev flyttet til den nærliggende Alslev Skole.

Den gamle skolebygning i Taagerup blev i 1963 nedrevet for at gøre plads til en vejudvidelse.

I 1908 byggedes en ny skole i Taagerup da man nedlagde Alslev Skole.

Taagerup Skole blev endelig nedlagt ved kommunalreformen i 1972. I dag er bygningen i privateje.


Skolens lærere:

1790 - 1815: Christian Hansen, væver
1815 - 1843: Ole Christensen, ustuderet (søn af Christen Hansen)
I 1837 siger biskop Mynster om Ole Christensen: "Ole Christensen er ikke seminarist,
men meget duelig."
1908 - 1943: Niels Otto Kristensen, seminarieuddannet lærer
1943 - 1949: Einer Lambert, seminarieuddannet lærer
1949 - 1967: Otto Frederichsen, seminarieuddannet lærer
1967 - 1972: Ida Frederichsen, skoleleder, enke efter Otto Frederichsen


Østsjælland, Kirkeskov Forlag