Syvhøje ved Ølskov


Ølskovstenen. Ølskovstenen

Intro

Syvhøje er en række af høje, som ligger mellem Ølskov og Borgnakke sydøst for Næstved. Rækken er cirka to kilometer lang og består af gravhøje fra bronzealderen. Nogle er fredede og velbevarede, andre overpløjede. Syvhøje kan følges på begge sider af Susåen...

Syvhøje er en række af høje, som ligger mellem Ølskov og Borgnakke sydøst for Næstved. Rækken er cirka to kilometer lang og består af gravhøje fra bronzealderen. Nogle er fredede og velbevarede, andre overpløjede. Syvhøje kan følges på begge sider af Susåen. I den nordlige ende af denne række af høje ligger Ølskov. Ved en stensætning inde i skoven ligger nogle større sten, der er delvist dækket af jord. En af stenene skiller sig ud med mere end 350 indhuggede, skålformede fordybninger. ''Mystiske mærker på gravenes sten'' Det kan være symboler på ild, sol, måne, stjernebilleder, frugtbarhed eller genfødsler. Måske er de til offergaver. Eller måske er stenmelet fra udhulingen brugt som medikament til dyr og mennersker. Teorierne er mange, når det gælder betydningen af skålformede indhug i sten. Skåltegn er kendt verden over og også mere end 700 steder i Danmark. Danske skåltegn gemmer sig ofte på større løse samt på sten på bronzealderens dysser og jættestuer. Men de er også på sten, der er genbrugt til byggeri af kirker. Tegnene optræder både enkeltvis og i større eller mindre grupper. De fleste er hugget med en hårdere stenart, som har udhulet et mærke på cirka fem centimeter i diameter og op mod en centimeters dybde.