Syv relieffer


Intro

Anne Marie Carl-Nielsen Kopier i gips af relieffer fra Ribe Domkirkes porte, 1921

I 1903-04 skabte Anne Marie Carl-Nielsen tre bronzeporte til Ribe Domkirke, og i 1921 skænkede hun Sdr. Stenderup Kirke syv relieffer, støbt efter modellerne til reliefferne i Ribe. Sdr. Stenderup Kirke ligger blot få kilometer fra Anne Marie Carl-Nielsens barndomshjem Thygesminde.
Fra Ribe Domkirkes Hovedport har hun hentet to løver, som i Sdr. Stenderup flankerer hoveddøren i kirkens skib, mens fire vredt udseende evangelistsymboler er indfældet under pulturerne og på korbuen. På kirkens nordvæg ses et motiv fra Ribe Domkirkes Kathovedport med fem scener fra Kristi Lidelseshistorie.


Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945, f. Brodersen) er en af vores mest banebrydende, kvindelige kunstnere – og en ildsjæl, der hverken lod sig bremse af ægteskabet med komponisten Carl Nielsen eller rollen kvinde og mor. Hun var den første kvinde, der udstillede på Den Frie Udstilling i København, og hun var med til at oprette Kvindelige Kunstneres Samfund. Anne Marie Carl-Nielsen var naturalist, og hendes mange skitser røber en utrolig iagttagelsesevne. Eftermælet er et imponerende livsværk, der bl.a. tæller en rytterstatue af Christian IX og tre bronzeporte til Ribe Domkirke.