Systofte Kirke


Systofte kirke set fra syd.


Alteret i Systofte kirke


Systofte kirke set fra Stubbekøbingvej


Landevejen og Systofte kirke i gamle dage


Systofte kirkegård


Systofte kirkegård


Systofte kirkegård


Systofte kirke


Dør fra Systofte kirke

Intro

Systofte kirke har hørt under Orupgård gods. Den var annekskirke under Nykøbing sogn. Ca1930 blev den lagt sammen med Nr. Ørslev sogn så de fik fælles præst Den ligger på en bakke ca. 5 km. øst for Nykøbing Falster.

Systofte kirke består af gotisk tårn fra ca.1400 og moderne kor og skib. Bygget 1870-71.
Tårnet er bygget af røde munkesten, og kor og skib af gule sten.

Vil du vide mere om Systofte kirke, så gå ind på kirkens hjemmeside. klik her


Alterpanel er skåret af billedeskærer Jørgen Ringnis fra omkring 1640.
Altertavle er ligeledes skåret af Jørgen Ringnis,
Døbefond er fra 1871, dengang kirken blev ombygget.
Dåbsfad er fra 1646 og lavet af messing, man regner med det er en efterligning af et nederlandsk fad.


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Systofte kirkegård