Syrestien


Nørresundby Havn - Svovlsyrefabrikken - Nørresundby

Intro

Navngivet den 7. oktober 2004. Stiområdet forløber som grønt område fra Limfjordsbroen og videre østpå i det gamle baneareal, tidligere Sæbybanen, til Stigsborgkvarteret.

Navnet Syrestien er foreslået, fordi en afgrening af den gamle bane gik ind til den gamle svovlsyrefabrik. Syrestien er både et kulturhistorisk spor og en vigtig forbindelse mellem Stigsborgkvarteret og midtbyen.

Teknisk Forvaltning