Synagogen på loftet


Hisrch Philips manufakturhandel, Tilegade 1


Cecilie og Hirsch Philip

Intro

På loftet over Tilegade 1 var der fra 1845 til 1880 indrettet en lille synagoge over købmand Hirsch Philips manufakturhandel.

Sille Philip er en god kvinde, og hun gør godt i det skjulte. Det ved alle i Nakskov. Hun er døbt Cecilie, men elsker at omtale sig selv som Madame, en meget passende titel, når nu hun er gift med manufakturhandler Hirsch Philip. Og så er hun også rar, og en del mindre religiøs end Hirsch. Hun går med hvid kappe og briller, og anses vel for at være af den gamle skole. Familien Philip er en af de sidste jødiske slægter i Nakskov. På loftet i Fruegade 1 har Cecilies svigerfar, Philip Hirsch, indrettet en lille synagoge. Det blev nødvendigt, da synagogen i Søndergade måtte rives ned i 1845. Nogle toraruller fra den gamle synagoge står nu i et skab med broderet forhæng. De bliver højtideligt oplæst som ritualet foreskriver. Hirsch drømmer om at indsamle penge til at bygge en ny synagoge, men indtil den er klar, må menigheden samles på loftet. Det er nødvendigt med 10 mænd til gudstjenesten, så når jødiske handelsrejsende kommer til byen, inviterer Hirsch dem med hjem, så de sammen kan udføre alle de hellige forskrifter i den lille synagoge. Når den er forbi, giver Hirsch dem velsignelsen ved at lægge sin hånd på deres pande. Den første aften i påskeugen indbydes Nakskovs andre jødiske familier til huset. Så sidder Hirsch for bordenden og beretter om udgangen af Ægypten. Cecilie sørger altid for, at bordet er festligt dækket og forsynet med usyrnet brød og bitre urter. Men hun er bekymret. Det bliver sværere og sværere at samle ti mænd til gudstjenesten. Der er snart ikke flere jøder i Nakskov.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''