Synagogen


Mosaisk Troessamfunds synagoge. ©Horsens Byarkiv


Et traditionelt 1800-tals lerfad. Fadet var ejet af én af stiftelsens beboere, Frk. Gylling. ©Horsens Museum

Intro

Det Mosaiske Trossamfunds tidligere synagoge fra 1867.

Det jødiske samfund i Horsens
I Horsens vides det, at der har været et jødisk samfund tilbage fra 1700-tallet. I de første år har man klaret sig med bedesale i private hjem, men i 1867 lykkedes det via forskellige økonomiske bidrag at få opført bygningen her. Særligt én familie ydede et stort bidrag, nemlig de fire søskende i familien Levy.

Synagogen
Synagogen er tegnet af arkitekt J. C. Clausen. Den er opført i røde teglsten med hvide mønstre omkring døren og vinduerne. Synagogen er præget af en orientalsk stil, hvilket bl.a. ses ved indgangspartiet, hvor en hvid løgformet bue omkranser døren.

Som det var tilfældet i resten af landet, blev menigheden i Horsens mindre op gennem 1800-tallet. Det har været vanskeligt for det lille samfund at opretholde forskrifter, traditioner og sædvaner, og efterhånden blev flere og flere jøder assimileret med det omgivende samfund, nogle blev ateister, mens andre sågar fik deres børn døbt. Det betød, at der omkring år 1900 ikke var mandlige medlemmer nok i menigheden til at opretholde en synagoge i byen. Fra 1897 tjente bygningen ikke længere dette formål men blev omdannet til en stiftelse, deraf også bygningens navn De fem Søskende Levys Stiftelse. Med navnet De fem Søskende menes de fire søskende som gav tilskud til opførelsen af synagogen samt deres dengang afdøde bror Zander I. Levy.


I 1600-tallet inviterede forskellige danske konger rige jøder til at slå sig ned i Danmark i håb om, at de ville bringe investeringer og handel med sig. I 1682 fik Jøderne i Fredericia religionsfrihed, det var ellers kun tilladt at tilhøre den luthersk-evangeliske kirke i Danmark på det tidspunkt. Jøderne skulle derfor have et kongeligt lejdebrev for at kunne opholde sig i landet. Det jødiske samfund blev aldrig talrigt, og i 1780 boede der i Danmark omkring 1600 jøder. De var primært var samlet i hovedstaden.