Synagogegade


Synagogen, Brødregyde.

Intro

Gaden blev navngivet den 09.03.1874. Den er opkaldt efter den jødiske synagoge og hed tidligere Brødregyde. I begyndelsen af 1800-tallet fandtes en jødisk menighed i Aalborg. I 1801 skaffede købmand Aron Jacobsen menigheden en lille kirkegård, der stadig ligger i Sankt Jørgens Gade.

I 1853 opførtes den jødiske synagoge, der blev bygget efter tegninger af Gottlieb Bindesbøll (1800-56) og indviet 18.08.1854. Over porten stod på hebraisk: '''"Dette er porten til Herren! De fromme vandre ind ad den"'''. Området var på denne tid et fattigt og trangt kvarter i Aalborg. Aalborg Stiftstidende skrev således efter indvielsen. '''"Hvad selve Kirkebygningen angaar, da har man ikke været heldig med Valget af dens Beliggenhed paa en noget skjult og lidet frequenteret Plads i Byen, hvilket imidlertid er Følge af et tidligere Ejendomskjøb og dertil knyttede fornødne oekonomiske Hensyn"*'''. Den lille menighed forsvandt efterhånden, omkring 1890 er der ikke længere gudstjeneste i Synagogen, og i 1924 skænkede Mosaisk Menighed i København synagogen til Aalborg by, der indrettede stadsarkiv i bygningen. Den 19.03.1945 blev bygningen brændt ned af danske i tysk tjeneste, men gaden beholdt sit navn.

''Aalborg Byrådsforhandlinger'' 18/73 ''Aalborg Stiftstidende'' 19.08.1854* '' GTL''