Sygehuset i Bredgade, Nakskov


Sygehuset (1876-1912)


En sygestue


Sygehuset. Facaderne set mod sydøst. 1934


Bredgade 12


Sygehuset i Bredgade 2017


Bredgade 12

Intro

Sygehuset i Bredgade blev oprettet i 1876. Det virkede som Amtssygehus indtil 1912,hvor det blev nedlagt pga. pladsmangel.

Sygehusvæsenet
I 1798 fik Nakskov sit første sygehus. Grunden var de hårdnakkede Syfilisangreb, der i den sidste snes år af det 18. årh. hjemsøgte egnen. Af købmand Kølles enke købte man en gård i Bredgade. Sygehuset fik to stuer med ventilation i loft og vinduer og plads til 8 senge. Sygehuset var et amtssygehus, som byen intet havde med at gøre. Alligevel kom byen snart til at lægge beslag på det.
I krigsårene 1807-14 (Napoleonskrigene) fik Nakskov jævnlig betydelige soldaterindkvarteringer med pligt til at skaffe senge til syge soldater. Derfor måtte byen skaffe plads til amtets syge ved at leje private huse.

Da byen flere gange blev hjemsøgt af tyfus- og skarlagenepidemier, var sygehusmanglen følelig. Så i 1840 fik byen sit første egentlige sygehus i Bibrostræde 14. Nakskov Købstads Sygehus var dog først og fremmest et fattigsygehus.Det blev nedlagt i 1876.
Efter at byen 1847 havde fået bygget en ny stor fattiganstalt i Klostergade, blev også det gamle fattighus i Bibrostræde indtaget til sygehus.

1852 blev det gamle sygehus i Bredgade nedrevet og et nyt enetages opført på grunden; det havde syv sygeværelser med én à to senge i hvert. I 1875 blev sygehuset påført en etage, så der blev plads til 24 senge. Som følge af et nyt sygehus blev det nedlagt i 1912.
1910 p.g.a pladsmangel vedtog man at bygge et nyt sygehus på Hoskiærvej med plads til 72. Allerede 1919 udvidedes til 108 senge.