Svinholm ved Nakskov


Udsigt fra Svinholm mod Nakskov.


Svinholm med Stubbeland i baggrunden på den modsatte side af Indrefjorden.


Svinholm.


Svinholm.


Svinholm.

Intro

Svinholm eller Svingholm? Stedet kendes under flere navne, men det oprindelige er Svinholm.

Borgerne i Nakskov brød sig ikke om denne lille holms oprindelige navn Svinholm, og ændrede det i begyndelsen af 1800-tallet til Svingholm, da de syntes, at det lød bedre.
Ligesom bønderne i de omkringliggende sogne havde haft svin gående på Lienlund, blev også naboholmen Svinholm brugt til dette formål. Holmen er kun 3 tdr. land eller 16.500 m2 stor. Sandsynligvis kommer navnet heraf, men det kan dog også komme af, at man fra Svinholm satte garn ud for at fange marsvin, de små spækhuggerlignende hvaler, som der før fandtes mange af i Danmark.

Svinholm lå ved udmundingen af Halsted Å, som var bred og sejlbar for relativt store skibe.

De svin, der opholdt sig på holmen måtte vige, da der blev opført en bro fra Krattet, nu kendt som Lienlund, til Svinholm i starten af 1500-tallet. Broen blev opført for at lette færdslen fra de sydlige sogne til Nakskov by.

For at komme til Nakskov ad denne vej skulle man først over det lille vadested mellem gården Nygård på Lollandssiden og Svinholm, derefter over "Suinholms Bro" - Svinholmsbroen mod nord mellem Svinholm og Lienlund. Derfra videre over et lille vadested mellem Lienlund og Lolland til man til sidst passerede fæstningsbroen ind til selve Nakskov. Det var et langt og farligt stykke vej, for vadestederne var smalle og broerne faldefærdige.