Svingelen i Nakskov


Svingelmosen set mod Løjtoftevej ca. 1900


Pavillonen i Svingelen. 1913


Borgerlig Forening - Svingelen 1907


Nedkørsel fra Den Borgerlige Forening 1905


Svingelen 1992

Intro

Svingelen er en lystskov og et rekreativt område nær Nakskov By.

Svingelen
Svingelen er et skovområde, der blev skænket Nakskov By 1550, og som byens ejendom nævnes den 100 senere i Nakskov Vedtægt af 1650, der sætter straf for at hugge der. I mange år betragtede de skiftende borgmestre Svingelen som deres ejendom, indtil Borgmester Pontoppidan 1813 fik tilladelse til at sælge den til byen. Der lå ikke noget ønske om at erhverve Svingelen som lystskov for byen eller sommerglæde for dens borgere.

Umiddelbart efter købet overlod man området til byens markejere. 1844 betalte man 500 rigsdaler for at erhverve Svingelen til byen. Ideen var nu at give borgerne et udflugtssted, hvor byen selv og ikke en snævere kreds af borgere var herre, og først nu begyndte arbejdet på at opelske stedet til en lystskov.

Det, man nu kalder Svingelmosen, hed tidligere Krogsbølle Mose og hørte oprindelig ikke med til skoven
1890 købte Byrådet Mosen og indlemmede den i Svingelen.

Der fandtes i skoven et meget beskedent skovfogedhus, hvor man kunne få en kop kaffe og en snaps. Trangen til et virkeligt traktørsted voksede, og 1836 lejede 'Den Borgerlige Forening' et jordlod.
1836 opførtes et hus, som med tiden blev udvidet. 1894 opførtes en musikpavillon, hvor der afholdtes koncerter. Den blev nedrevet omkring 1930.