Svietorvet


Svietorvet i 1906. Til venstre ses pigeskolen, i baggrunden Sct. Nicolai Kirke og foran denne er fattiggården


Marked på Svietorv foran Sct. Nicolai Skole

Intro

Pladsen har haft sit officielle navn siden 1921, selvom det havde været brugt i folkemunde i længere tid. Pladsen hedder Svietorv fordi Skolegade hed Sviegade indtil 1855. Navnet Sviegade ses allerede i 1670.

I 1930'erne blev byens handel henlagt til Svietorv, og det var derfor her, der var torvedage. En tradition der vedblev op til slutningen af anden verdenskrig. I 1938 blev der bygget en vande til de handlende på torvet, der stadig kan ses indmuret i det tidligere Gymnasium, nuværende Kolding Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning. Byens fattiggård lå på Svietorvet frem til 1917, hvor fattiggården blev flyttet ud på Dyrehavevej og Overmarksgården. Svietorvet blev en del af den tidligere Torvegade efter opførslen af Midtgården i 1989.