Svenstrup Mose og Lere Sig


sabel. Tohåndssværd, der efter traditionen har tilhørt Skipper Clement.


slægtstavle. Johan Rantzau rykker frem mod Aalborg 1534.


hals. Skipper Clement henrettes i Viborg 1536.

Intro

Bondesønnen og kaperkaptajnen Skipper Clement indtog Aalborg i efteråret 1534, og i kølvandet gjorde de nordjyske bønder oprør mod adelen i den landflygtige kong Christian den Andens navn. Den jyske adel samlede derfor en hær og drog mod Aalborg for at nedkæmpe skipperen og de oprørske bønder...

Bondesønnen og kaperkaptajnen Skipper Clement indtog Aalborg i efteråret 1534, og i kølvandet gjorde de nordjyske bønder oprør mod adelen i den landflygtige kong Christian den Andens navn. Den jyske adel samlede derfor en hær og drog mod Aalborg for at nedkæmpe skipperen og de oprørske bønder. Om aftenen 15. oktober indkvarterede adelshæren sig i Svenstrup, og dagen efter stod slaget mod oprørshæren under Skipper Clement. Adelshæren nåede ikke at finde ind i den rigtige formation og led et knusende nederlag ved området Lere Sig nord for Svenstrup. 14 adelsmænd blev dræbt og flere taget til fange. ''De nordjyske bønders Waterloo'' Bøndernes triumf efter slaget i november 1534 blev kortvarig. De flygtede adelsmænd fik nemlig forstærkning fra hertug Christian af Holstens tropper, der blev ledet af feltherren Johan Rantzau. 18. december stormede Rantzau resolut Aalborg, hvor oprørerne havde forskanset sig. Og nu var hævnen grum. Lejesoldaterne fik fri plyndring i byen, og alle indbyggere blev dømt til døden - så var der en god anledning til at brandbeskatte dem. Helligåndsklostrets prior måtte betale 500 mark for "at fri sin hals" og for at købe plyndret gods tilbage. For at undgå døden angav oprørerne deres ledere, der straks blev henrettet. Skipper Clement blev halshugget i Viborg i 1536. Han måtte til spot bære en krone af bly.