Svenskekløften i Hesede Skov


Skiltet fra Svenskekløften fortæller om stedets historie


Svenskekløften i Hesede Skov

Intro

Svenskekløften kaldes også for Djævlekløften. Den findes midt i Hesede Skov, og er en 25 meter dyb smeltevandskløft fra sidste istid.

Sagnet fortæller at svenskerne under krigen i 1660 gemte sig for Gøngehøvdingen Svend Poulsen og hans mænd i kløften. Deraf tilnavnet Svenskekløften.

Svenskekløften er en af istidens dramatiske skabelser. Isens smeltevand har skåret et dybt ar i Hesede Skov. Samtidig blev der skabt flere dødishuller, nu søer.


Svend Poulsen var sandsynligvis født i Sverige, som dengang var dansk, i Gønge herred. Han levede fra 1610 til 1679.
Som dansk friskyttekaptajn huserede han her på Sydsjællandsegnen, som leder af snaphanerne i de dansk-svenske krige i 1600-tallet.

Man hører første gang om Svend Poulsen i 1625, da han blev hvervet til den danske hærs deltagelse i Trediveårskrigen.
Senere, under den nye dansk-svenske krig i 1657-1658, deltog han som kaptajn. Han førte guerillakrig mod svenskerne i det nordlige Skåne og det sydlige Halland.
I den følgende krig 1658-1660 organiserede Svend Poulsen en modstandsbevægelse mod svenskerne på Sydsjælland.