Svennum Offermose


På dette billede ses en af de prøvegrøfter, der blev gravet i forbindelse med udgravningen af Svennum Offermose i år 2015.


På dette billede ses 5 af de 6 kranier, der blev fundet i Svennum Offermose.


Her ses udgravningsholdet fra 2015. Fra venstre har vi Gitte Lambertsen Hjortlund, Tim G. S. Schröder, Christoffer Pelle Hagelquist og Sidsel Wåhlin

Intro

i det første århundrede efter Kristi fødsel, i ældre romersk jernalder, var der heftig aktivitet i det lille mosestrøg. Man skar tørv og bagefter ofrede man i de vandfyldte huller. Sten, trægenstande, lerkar, dyreknogler og menneskekranier blev skænket til guderne.


Se beretningen fra 2013 på:
Fund og Fortidsminder

På museets Facebookside findes mange billeder og opdateringer fra udgravningerne i mosen:
Arkæologi Vendsyssel Historiske Museum

Videnskab.dk har lavet en reportage fra mosen. På følgende link findes både tekst og video.
Videnskab.dk


Vendsyssel Historiske Museum har foretaget to udgravninger af Svennum Offermose. Den første udgravning fandt sted fra d. 7. oktober 2013 og 6 uger frem. Der var tale om en nødudgravning, hvor man primært fokuserede på at udgrave de tørvegrave, der var ofret i i jernalderen. Genstandsfundene tæller, udover 6 kranier uden underkæber, keramik, dyreknogler og forarbejdet træ. Se beretningen fra 2013 under "Links". Den anden udgravning startede i august 2015. Der var denne gang tale om en forskningsudgravning af 8 ugers varighed. Formålene ved at genoptage udgravningen af Svennum Offermose var at fastlægge, hvordan mosen i jernalderen blev brugt til tørveudvinding, at belyse mosen bevaringstilstand og nedbrydningsmønstre samt at lære mere om, hvordan offerhandlingerne blev udført.