Svendborg


Kullinggade 6 i Svendborg. Kullinggade 6 i Svendborg


Møllergade i Svendborg. Møllergade i Svendborg

Intro

Svendborg er en mellemstor købstad. Historisk set har byen altid klaret sig godt. Årsagen er både et rigt landbrugsopland og en god placering for fiskeri og søfart. Allerede i middelalderen skiftede Svendborg hænder flere gange, fordi rivaliserende kongekandidater på skift overtog byen...

Svendborg er en mellemstor købstad. Historisk set har byen altid klaret sig godt. Årsagen er både et rigt landbrugsopland og en god placering for fiskeri og søfart. Allerede i middelalderen skiftede Svendborg hænder flere gange, fordi rivaliserende kongekandidater på skift overtog byen. De ville sikre sig byens velstand og gode havn. Da svenskerne besatte Svendborg i 1658, knækkede det byen. Først i 1800-tallet kom de gode tider igen, og byen fik stor industri og et rigt handelsliv. Det var især fødevareindustri og skibsfremstilling. Jernbane- og færgelinjer hjalp med til, at byen udviklede en af landets største skibsflåder. ''Skibsrederen satte dampen op mod succes'' 16. april 1904 blev der afholdt en konference i Svendborg. Konferencen skulle være med til at stifte et dampskibsselskab, som havde hjemme i Svendborg. En række af byens spidser gik sammen med skibsrederfamilien Møller. Med base i Møllerfamiliens Villa Anna på Høje Bøgevej 27 blev Dampskibsselskabet Svendborg stiftet. De involverede kunne dengang ikke vide, at de var med til at skabe et verdensfirma. Selskabet købte et brugt skib. Arnold Peter Møller havde som Møllerfamiliens søn svært ved at bestemme sig. Men sælgeren gjorde ham mør med ordene: ”Gør som De vil, hr. Møller, men husk, at den, der nøler, har tabt.” Siden nølede A.P. Møller ikke. I 1912 etablerede Møller et nyt selskab, Dampskibsselskabet af 1912 med hjemhavn i København.