Svend Grathes minde


Mindestøtten for Svend Grathe rejst i 1892 af Thor Lange på Grathe Hede.


Støttens sydside.


Grathe Kapellets fundamentgrøfter er gravet frem af arkæologerne i 2015


Rekonstruktion af kapellets grundplan og udsnit af arkæologernes søgegrøfter, med grave. Den sorte streg til højre viser hvor kirkegårdens afgrænsning mod øst lå.


Blyampul fra middelalderen, den slags ampuller indeholdt typisk vand fra et helligt sted. Ampullen blev fundet med detektor ved Grathe Hede.

Intro

Grathe Hede er stedet hvor stridighederne mellem Svend, Knud og Valdemar sluttede d. 23. 10. 1157 og Svend gik sin skæbne i møde. I 1892 rejste Thor Lange en mindestøtte ved Svends grav.

Svends skæbne
Ifølge sagnet flygtede Kong Svend såret fra slaget mod Valdemars hær til en mose nær Grathegaard (Grågård). Mens han sad i sit skjul. Hævnede bonde fra Grathegård sig på kongen med at hugge kongen i hovedet med en økse. Han ville hævne sig på kongens tidligere forgribelse på bondens egen kone. Svends død på Grathe Hede gav ham navnet Svend Grathe, han er den eneste danske konge der er opkaldt efter stedet hvorpå han døde.

Mindestøtten I 1892 rejste digteren Thor Lange en mindestøtte i granit. Støtten er prydet med kors, krone, scepter, sværd og våbenskjold, samt indskriften "Minde om slaget på Grathe Hede 23. Oct. 1157 ved Svend Eriksens Grav". Støtten står endnu på åben mark og kan ses fra Grågårdevej.


Danmark var splittet i 1100-tallet. Borgerkrigen (1146-1157) var sidste fase i de langvarige tronstridigheder mellem grene af den danske kongeslægt, begyndt i 1131 med mordet på Valdemar I's far Knud Larvard. Der blev i 1157 indgået et forlig, hvor landet blev delt mellem Knud, Valdemar og Svend. Svend inviterede Knud og Valdemar til, hvad der senere er kendt som "Blodgildet i Roskilde". Her forsøgte Svend at rydde dem afvejen. Knud faldt men Valdemar flygtede til Jylland. Der sloges Svend og Valdemars hære eftersigende på Grathe Hede d. 23. oktober 1157.


Kong Svend blev ifølge historierne begravet ved Grathe kapel straks efter drabet. Museum Silkeborg genfandt i sommeren 2016 kapellet og den tilhørende kirkegård. Kapellet har set ud som en typisk lille landsbykirke, med skib og kor. Pilgrimme og handelsrejsende har gjort hvil ved kapellet i middelalderen. En lille blyampul fundet nord for kapellet kan være tabt af en pilgrim. Efter reformationen i 1536 blev kapellet revet ned.


''Publiceret''