Svend Gønges Hule


Svend Gønges Hule 3. Svend Gønges Hule


Svend Gønges Hule 2. Svend Gønges Hule


Udsigt Jungshoved. Udsigten ved kysten nær Svend Gønges Hule.


Svend Gønges Hule 1. Svend Gønges Hule

Intro

I Bønsvig Skov på Jungshoved nær Præstø på Sydsjælland ligger jættestuen Svend Gønges Hule...

I Bønsvig Skov på Jungshoved nær Præstø på Sydsjælland ligger jættestuen Svend Gønges Hule. Jættestuen blev bygget som fællesgrav i bondestenalderen for omkring 5000 år siden, og ved en udgravning i 1924 fandt man flere stenøkser, nogle flintmejsler, et dekoreret lerkar, talrige stenknive og en pilespids af flint. Jættestuen har fået sit navn efter Svend Gønge, der ifølge overleveringerne skjulte sig i jættestuen under svenskekrigene i 1600-tallet. I forbindelse med svenskekrigene blev Jungshoved ødelagt, og det er fra denne tid, at traditionen om Svend Gønges bedrifter på stedet har sit udgangspunkt. ''På sporet af Svend Gønge'' Svend Gønges navn er uløseligt forbundet med Jungshoved og hans kamp mod svenskerne i 1600-tallets talrige krige mellem Danmark og Sverige.Særligt Carit Etlars farverige romaner fra 1850’erne har været med til at forme opfattelsen af Svend Gønge. Det meste i Etlars fortællinger er dog fri digtning, men man ved med sikkerhed, at Svend Gønge var soldat i Christian den fjerdes tyske hær 1625-29. Navnlig under svenskekrigene i 1657-60 var Svend Gønge aktiv i Sydsjælland, hvor han ledede en oprørsgruppe. Under den skånske krig i 1670’erne gjorde han tjeneste i hæren, både på Stevns og i Skåne. Man ved ikke præcist hvornår Svend Gønge døde, men det har tidligst været i 1679.