Svanninge Stampemølle


Svanninge Stampemølle er flyttet til Den gamle By i Århus.


Svanninge Stampemølle, maleri af Marius Mikkelsen.

Intro

Svanninge Stempemølle fra ca. 1730 er en af de få bevarede stampemøller i Danmark. Møllen er nedtaget i 1952 og flyttet til Den Gamle By i Århus, hvor den blev genindviet i 1965.

Svanninge Stampemølle blev erhvervet af Nationalmuseet til flytning til Den gamle By i Århus i 1952. Nedtagningen blev foretaget af docent, Arkitekt M.A.A. H. H. Engqvist. Genrejsningen fandt sted i årene 1962-65, dels ved at Den gamle Bys Arkitekt Aage Kristensen, M. A. A., ledede genopstillingen af selve huset efter Arkitekt Engqvists tegninger, dels ved at Museet fik sagkyndig bistanf af Ingeniør Anders Jespersen.
Indvielsen fandt sted den 10. maj 1965.
Kilde: Svaninninge Stampemølle, Anders Jespersen, 1966.


Svanninge Stampemølle blev opført som feltberedermølle omkirng 1730. Feltberedning er en teknik til bearbejdning af skind til beklædning.
I 1824 blev der udstedt grubbebevilling til Grubbe Mølle, der også ligger ved Horne Mølleå. I den forbindelse blev det tilladt, at et vandhjul med tilhørende drev og kværne skulle flyttes fra Grubbe Mølle til Svanninge Stampemølle.
Et stuehus til Svanninge Stampemølle nævnes første gang i 1844.
I 1874 blev Grubbe Mølle og Svanninge Stampemølle købt af skibsbygger og møller Illum. Han solge igen få år senere til Anders Ploug.
I 1938 blev der indrettet savskæreri i stampemøllen og vandmøllen fik en kort opblomstring. Dog gik det efter anden verdenskrig hastigt med forfaldet. Vandmøllen blev dog "reddet", da de i 1952 blev opkøbt til flytning til Den gamle By i Århus.