Svanninge Mark Skole


Svanninge Mark Skole opført i 1890 - kaldet Korsvejsskolen

Intro

Svanninge Mark Skole er opført 1890, og grundet placeringen tæt ved Korsvejen, kom den og forskolen på den anden side af vejen, efterhånden til at hedde ”Korsvejsskolen”.

Svanninge Mark Skole Nyborgvej 56, 5600 Faaborg
1890- 1967 Svanninge Mark Skole er opført 1890, og grundet placeringen tæt ved Korsvejen, kom den og forskolen på den anden side af vejen, efterhånden til at hedde ”Korsvejsskolen”. Officielt blev navnet dog først den 18. december 1946, hvor sognerådet i Svanninge vedtog, at denne skole for eftertiden skulle kaldes Korsvejsskolen.
En af de første lærerkræfter var P. H. Mikkelsen, som var uddannet 1884 i Gedved. Senere var det lærer Åge Steffensen. Korsvejsskolen lukkede og eleverne fortsatte på Toftegårdsskolen i 1967. Bygningen er nu bolig for tankstationen 123, tidligere Uno-X.


Else Bang Jeppesen har selv gået på Svanninge Mark Skole, og fortæller om sine år på Korsvejsskolen i 1950- erne Efter årene i forskolen, fandt den øvrige undervisning nu sted længere nede ad Nyborgvej, helt nede ”over baneoverskæringen” hos lærer Steffensen, som jo havde "de store" - nu med nye fag som geografi og biologi, lærer Arvidsen og lærer Clausen kom fra Millinge for at varetage disse timer. Mon de var blevet ansat på det daværende præliminærkursus -forløberen for centralskolen?? De havde i hvert fald ikke deres egen skole. Lærer Steffensen klarede selv engelskundervisningen, som var frivillig, den lå sidst på dagen, og da de 3 ugentlige skoledage i forvejen var lange, siger det sig selv, at engelskdagene var endnu længere, så jeg tror, vi havde "fyraften" ved 16-tiden. I øvrigt mener jeg, eleverne fra Svanninge skole cyklede ud til os på Svanninge Markskole for at få engelsk. Helt usentimentalt blev vi sat til at lære mangt og meget udenad. Det kunne være floderne i Sibirien, diverse planter med pælerod eller måske bindeord, som har mange kategorier: tidsbindeord, årsagsbindeord, indrømmelsesbindeord og sikkert mange flere!! Jeg har indtil videre udskudt at fortælle om sangundervisning - ofte ledsaget af lærer Steffensens violinspil. Her støder jeg på en pinlig erindring om den skoletid, som jeg jo ellers var så glad for! I 3.klasse var jeg så udpræget en af "fnisepigerne" - således også når musikledsagelsen kom til vores fædrelandssange, vi var muligvis flere, som var ved at dø af grin - og selvfølgelig troede Steffensen, at det var ham, vi grinede af (det var det også) men jeg sad nærmest og måtte indkassere en smældende lussing, hvorpå al sangundervisning blev afbrudt den pågældende lørdag formiddag!! Det var meget flovt. Vel vidste vi, at øretæverne hang særdeles løst, men målgruppen plejede dog at være de frække drenge, som jo havde fortjent det (og som vi kun nødtvungent talte med.) Efter 6 år "i den stråtækte" var centralskolen omsider klar til brug - og nye, spændende udfordringer ventede fra august 1960, hvor jeg begyndte i 7.b.