Svanninge Mark Forskole


Svanninge Mark Forskole - en del af Korsvejsskolen, som blev nedlagt i 1967

Intro

Skoledistriktet "Svanninge Mark"omfattede bebyggelsen Assensvej, Nyborgvej, Odensevej og hele Bøjdenvej-kvarteret. Forskolen fra 1891 blev nedalgt i 1967.

Svanninge Mark Forskole Nyborgvej 49, 5600 Faaborg Af Ester K. Larsen Der har i mange år været skole i den del af Svanninge sogn som kaldes Svanninge Mark. Distriktet omfattede bebyggelsen Assensvej, Nyborgvej, Odensevej og hele Bøjdenvej-kvarteret. Der var forskolen fra 1.- 3. klasse og den ”store skole” fra 4- - 7. klasse.
Jeg startede i den lille skole april 1942 hos lærerinde Elna Jensen (uddannet 1909 på Langeland). Skolen blev kaldt Korsvejsskolen, men det officielle navn var Svanninge Mark Skole. 1. klasse det år, var et lille hold. 5 piger; Hanne, Lisbeth, Kirsten, Bente og mig selv. I løbet af året kom en dreng i klassen, Kurt. Vi gik i skole hver anden dag.Det var velset på det tidspunkt, at forældrene sørgede for at børnene kunne læse inden skolestart. Det lettede vel også indskolingen betydeligt.
Vi 5 piger, der begyndte sammen kunne alle både læse og skrive, da vi begyndte, så lærerinden havde et nemt hold det år. Vi gik i skole hver anden dag fra kl. 8 til ca. 14.30, men med spisepause fra kl. 12 til 13, hvor vi der boede tæt på, gik hjem at spise. Frk. Jensen havde et stort ansvar som eneste lærerinde for eleverne. De børn, som kom fra velstillede hjem kunne næsten altid klare sig, da de fik hjælp hjemmefra. Men de børn, der kom fra fattiggården Ørkildgaard, havde det ofte svært. I min klasse var den ingen børn fra fattiggården, og vi havde alle større søskende som kunne hjælpe os med lektierne. Skolebøgerne blev udlånt af skolen. Men den første læsebog var købt. Det var ”Ole Bole gik i skole”, som jeg fik som 6 årig. Hvis vi havde lavet noget særligt godt fik vi et glansbillede som belønning. Men under krigen var det noget ganske særligt.
Frk. Jensen boede i skolen. Der var skolestue og entré til børnene, hvor hver havde deres egen knage til tøj. Der var kakkelovn i skolestuen og Frk. Jensen var flink til at fyre op, så der var lunt i skolestuen – hvis der ellers var brænde eller tørv at fyre med. I huset var der også køkken, entre, to stuer og soveværelse. Frk. Jensen havde rengøringskone. Det var Christine fra Tornehaverne. Hun var fra Sønderjylland og talte med stærk dialekt. Hun gik også ud som kogekone. Frk. Jensen gik af som lærer omkring 1950 og købte et lille hus i Skt. Hansgade i Faaborg. Den næste lærer, Marie Louise Hansen var gift og havde 3 børn. Hendes mand, Hans Marius Hansen var også lærer og underviste på Faaborg skole. Bygningen Nyborgvej 49, 5600 Faaborg er i dag privat bolig.