Svanninge Forskole


Svanninge Forskole - 1891 - 1960

Intro

Svanninge Forskole blev etableret 1891 i huset og en ny skolebygning blev opført i 1924 beliggende Brahesvej 4. Forskolen blev nedlagt samtidigt med oprettelsen af Svanninge Centralskole i 1960.

Svanninge Forskole Brahesvej 4, Svanninge, 5600 Svanninge
1891 - 1960
Svanninge Forskole blev etableret 1891 i huset og en ny skolebygning blev opført i 1924 beliggende Brahesvej 4. Lærerinden var uddannet på et af de særlige forskolelærerindeseminarier. I de første år var uddannelsen 1- årig, men blev senere forlænget til 11/2 år og i 1954 til 21/2 år. Uddannelsen ophørte med læreruddannelsesloven af 1966. Forskolen var pga. den lave løn til lærerinden en billig løsning for landkommunerne, og den gav samtidig de mindre børn en mulighed for at gå i skole tæt på hjemmet i et overskueligt miljø. Eleverne var opdelt i to klasser. De havde tre timers undervisning hver anden dag. Svanninge Forskole blev nedlagt i 1961, hvor alle elever blev flyttet til Svanninge Centralskole. Bygningen er i dag privat bolig, men kaldtes ”Højskolen”, da den lå højt, eller ”Duedahlskolen” idet lærer Duedahl fra Svanninge Skole boede i huset fra midten af 1960- erne til 1979.


Henning Lynghøj, som var elev på Svanninge Forskole fortæller: ”Jeg startede i Svanninge Forskole i 1958. Dengang startede skoleåret 1. april. I skolen gik der 3 klasser. 1 klasse, lille 2. og store 2. I første klasse var vi 2 elever. 1 dreng og 1 pige. I anden klasse 1 dreng og 2 piger og i store 2. var der i alt 8 børn. Dengang gik man i skole hele dagen – hver anden dag, men da vi var så få i klasserne havde lærerinden med forældrenes samtykke bestemt, at vi skulle gå til kl. 12.00 hver dag. Så havde vi jo også vænnet os til det når vi skulle i den nye centralskole i 1960. Lærerinden på skolen hed Mette Marie Hansen og skulle tiltales frk. Hansen. (Hun var uddannet fra Odense Seminarium i 1919). Hendes øgenavn i daglig tale var Moster Mette. Hun var lærer fra 1921 til 1965, heraf de sidste år på Centralskolen.