Svanninge Centralskole


Svanninge Centralskole kort efter ibrugtagning.


Svanninge Centralskole

Intro

Svanninge Centralskole blev taget i brug som skole den 14. august 1960 og der blev holdt en festlig indvielse med deltagelse af politikere, håndværkere og sognets beboere. Men da omgivelserne først var færdige i 1961 blev der holdt endnu en indvielse d.å.

Svanninge Skole - Firkløveret i landsbyen
www.svanningeskole.dk

Gamle elever fra Svanninge Skole
- side på facebook med mange billeder af elever fra Svanninge Centralskole
http://www.facebook.com/groups/24433824209/photos/


Skolesagen i Svanninge
Af Susanne Jervelund

I 1937 blev en ny Folkeskolelov vedtaget. Denne lov fik store konsekvenser for det danske skolevæsen, både for små og store forhold. Det egentlige indhold af Folkeskoleloven af 1938 var at alle skoler landet over skulle være af ens standard. Desuden skulle der være mulighed for undervisning i sløjd og husgerning, ligesom der skulle indrettes gode forhold for gymnastik, helst en sportsplads inden 1949.

Svanninge Sogneråd nedsatte straks efter lovens vedtagelse et skoleudvalg med lærer Rasmussen som formand. Udvalget skulle undersøge forholdene og komme med forslag til en løsning af ”Skolesagen”.

Skoleplanerne blev præsenteret for beboerne i kommunen på et møde i oktober 1943. Det sogneradsformand snedkermester Hans J. Larsen, kunne præsentere var, at man i Svanninge Kommune kunne vælge mellem flere løsningsmuligheder: 1. Man kunne vælge at udbygge de eksisterende skoler, så de kom til at opfylde skolelovens krav. Det drejede sig om at der skulle være fire klasser ved skolerne i Svanninge og Svanninge Mark, mens skolerne i Millinge og Falsled skulle have tre klasser. Sogneraadet lavede et regnestykke. Det viste at der blev brug for tre lærere på de hver af de to første skole og to på de to sidstnævnte. Altså i alt ti lærere 2. En anden mulighed, var at vælge at lave en central skole for hele sognet og lade de fire forskoler blive liggende som forskoler. Det ville betyde at der skulle ansættes fem lærere ved hovedskolen og en ved hver forskole. Altså i alt ni lærere. 3. En tredje løsning var at bygge en centralskole for Svanninge Mark og Millinge og beholde de tre forskoler, således at børnene fra Falsled skulle transporteres til skole. Lærertallet var forudsat til ti – måske elleve. 4. Endelig var den fjerde mulighed at lave centralskoler for Svanninge og Svanninge Mark sammen, og for Millinge og Falsled sammen. De fire forskoler opretholdes som sådanne. Lærerantallet blev beregnes til elleve. Nu var det ikke kun investeringer i skolevæsenet sognerådet havde at forholde sig til. Der var også krav i tiden om oprettelse af et alderdomshjem og et bibliotek. Det var større anlægsarbejder i en tid, hvor der var mangel på økonomisk overskud.

Skoleplanerne optog naturligvis ikke kun sognerådet. Hele kommunen var stærkt optaget af ”skolespørgsmålet”, og det kunne ses i form af direkte henvendelser til sognerådet og i læserindlæg i avisen. Der skulle først træffes en beslutning om hvilken skoleløsning man ønskede i kommunen; én central skole eller en anden løsning. Denne beslutning blev taget på et sognerådsmøde i december 1943. På mødet den 9. december, hvor det blev vedtaget at det skulle være 1 Centralskole for Falsled samt 1 Centralskole for Svanninge, Svanninge Mark og Millinge Østerby.

Svanninge Centralskole blev taget i brug som skole den 14. august 1960 og der blev holdt en festlig indvielse med deltagelse af politikere, håndværkere og sognets beboere. Men da de tilknyttede arealer først var færdige i 1961 blev der holdt endnu en indvielse året efter.

Kilde: Artikel trykt i Stavn 2011.