Svanninge


Svanninge By


Stenhuset eller Karen Brahes Hus i Svanninge. Huset var byens hospital for fattige indtil 1921. Huset er beliggende Brahesvej 13. Billedet tilhører Svanninge Folkemindesamling.


Stævnegården i Svanninge. Billedet tilhører Svanninge Folkemindesamling.


Svanninge Kirke med brudeporten. Billedet tilhører Svanninge Folkemindesamling.

Intro

Svanninge er nævnt første gang 1231 i formen Swanæwich. Forleddet er en form af navneordet Swan, som betyder svane. Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt af indbygger- eller naturnavne.