Svanemøllens Kaserne

Intro

Svanemøllens Kaserne hed oprindeligt Ingeniørkasernen og blev bygget i årene 1895-1896, efter at den danske stat havde erhvervet sig områderne ved Vognmandsmarken. Bagved kasernen anlagdes der også et øvelsesterræn til ingeniørtropperne.

Efter den danske kapitulation 9. april 1940 blev kaserneanlægget overdraget til den tyske værnemagt, men som led i den samarbejdsordning, som den danske samlingsregering fik forhandlet igennem med tyskerne, beholdt ingeniørtropperne øvelsesterrænet og de bygninger, der var beliggende der. Da samarbejdsordningen krakelerede i de afsluttende dage af august 1943, indførte tyskerne militærundtagelsestilstand i hele landet. Tyskinfanteri stormede øvelsesterrænet og afvæbnede de få danske ingeniørtropper, der opholdt sig på området. Da røgen havde lagt sig, tog tyskerne øvelsesterrænets to skydebaner i brug til henrettelse af danske modstandsfolk. Det var samtidigt i forbindelse med samarbejdsordningens ophør, at de første skridt mod jøderne i Danmark blev taget, da den rigsbefuldmægtige, Dr. Werner Best, den 8. september 1943 i et telegram til den tyske udenrigsminister Joachim von Ribbentrop, anmodede om at iværksætte en anholdelsesaktion mod de danske jøder med henblik på at deportere dem til nazistiske fangelejre. Aktionen blev senere fastsat til natten mellem den 1. og 2 oktober. I dag hører ingeniørtroppernes gamle øvelsesterræn dels til Mindelunden, dels til Københavns Kommune i form af Ryvangens Naturpark.

''Krigsministeriet, Rigsarkivet'' - K.M.M 2093/43P, Rapport af 8. september 1943 fra oberst C. C. Thomsen, chef for Ingeniørregimentet, over begivenhederne på øvelsespladsen i Ryvangen natten mellem 28-29. august 1943 ''Krigsministeriet, Rigsarkivet'' - K.M.C. 745/1940, K.A. 2313, Generalkommandoen, København 17.9.1940 ''Telegram 1032'' af 8.9 fra Werner Best til Auswärtiges Amt ([https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/werner-best-telegram-til-den-tyske-udenrigsminister-von-ribbentrop-om-joedeaktionen-8-september-19 Telegram til den tyske udenrigsminister von Ribbentrop om jødeaktionen, 8. september 1943 (danmarkshistorien.dk)]) ''Telegram 1329'' af 28.9 fra Auswärtiges Amt ([https://folkedrab.dk/kilder/fra-berlin-til-werner-best-28-september-1943 https://folkedrab.dk/kilder/fra-berlin-til-werner-best-28-september-1943])

Anna Wagn, Niels Gyrsting et al (red.): ”Mindelunden i Ryvangen – En samlet fortælling om mindestedet” (2022) De danske pionerforeninger 1914 – 4. maj – 1945: “Pionerens indsats i tidligere krige” af oberst Niels Maare (1954) Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane: “The Jews of Denmark in the Holocaust, Life and Death in Theresienstadt Ghetto” (2021) Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane: “Myter og misforståelser om deportationerne til Theresienstadt” i Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning, Årg. 17 (2008) Simon Kratholm Ankjærgaard – ”Augustopørret 1943” (2020) Sofie Lene Bak: ”Flugten til Sverige”, artikel via folkedrab.dk, Dansk Institut for Internationale Studier ([https://folkedrab.dk/temaer/oktober-43-flugten-til-sverige/artikler-om-oktober-43/flugten-til-sverige" style="text-decoration-line: none; https://folkedrab.dk/temaer/oktober-43-flugten-til-sverige/artikler-om-oktober-43/flugten-til-sverige])