Svaneapoteket


Facaden på det tidligere Svaneapotek.


Udsmykningen på facaden.

Intro

Det tidligere Svaneapotek, Låsbygade 2, er opført i 1886. Arkitekten bag er Johan Christian Fussing.

Arkitekten var påvirket af den historicistiske stil, der frit blandede de forskellige stilarter.
Bygningen har en dekoreret facade med pudsede kvadre. Venstre sidefag let tilbagetrukket, tre andre fag symmetriske. Underetagen er refendfuget. Vinduesindramninger ses med ornamenter og fremskudte gesimsbånd.
En tandsnitdekoreret hovedgesims indrammer facaden. Svanen sidder stadig som symbol på husets tidligere funktion.