Svandholm gods


Tegning af Svandholm gods . Trykt efter Ferdinand Richardts forlæg

Intro

Svanholm Gods ligger ved Skibby i Hornsherred. Historien kan føres tilbage til middelalderen, og den nu fredede hovedbygning er opført i senbarok i 1744. Det samlede areal på 415 hektar er fordelt på marker, skov, eng, søer og park...

Svanholm Gods ligger ved Skibby i Hornsherred. Historien kan føres tilbage til middelalderen, og den nu fredede hovedbygning er opført i senbarok i 1744. Det samlede areal på 415 hektar er fordelt på marker, skov, eng, søer og park. Svanholm Gods er siden 1978 drevet udelukkende efter økologiske principper. Ud over landbrug er der kvægbrug, skovbrug, trævarefabrik, miljørigtigt byggeri, grønsagspakkeri, gårdbutik, klinik med alternativ behandling samt børnehave og forlag. En vindmølle leverer størstedelen af strømforbruget på stedet, som også har eget vandværk og egen spildevandsrensning. Svanholm er så godt som selvforsynende inden for grønsager, brød, mælkeprodukter og kød. ''Europas ældste storkollektiv'' ”Storkollektiv” var overskriften i en annonce i Information den 7. maj 1977. Videre stod der: ”Vi ønsker forbindelse med folk i alle aldre og med alle uddannelser, der vil være med til at skabe en bedre livsform.” Annoncen var indrykket af to familier. Over 500 svarede, heraf stillede 130 op til første møde. Året efter kunne gruppen købe Svanholm Gods, pris 30 millioner. Kollektivet, som i dag huser cirka 120 fastboende voksne og børn, er Danmarks største kollektiv og Europas ældste. En broget skare af faglærte, ufaglærte, mellemuddannede, akademikere, pensionister samt gæster af forskellig nationalitet. Svanholm har ingen formelle ledere, og det månedlige fællesmøde er øverste beslutningsmyndighed. Der stemmes ikke, man diskuterer sig til enighed.