Svalebækskolen


Svalebækskolen set fra Teestrup Kirkevej


Luftfoto af Svalebækskolen


Et klasseværelse i Svalebækskolen

Intro

Svalebækskolen blev oprettet i 1956. Skolen blev tegnet af den verdensberømte arkitekt Arne Jacobsen. Svalebækskolen var den første egentlige centralskole, som blev opført på egnen. Den var afløser for de små skoler i Skuderløse og Teestrup.

Svalebækskolen fejrede sit 25 års jubilæum den 2. september 1981. Dagen blev markeret med et idrætsstævne en såkaldt triminade.

Svalebækskolen var den første egentlige centralskole, som blev opført på egnen, da tanken om de store skoler i landdistrikterne begyndte at vinde indpas i 1950érne. Den blev afløser for de små landsbyskoler i Skuderløse og Teestrup.

Skolen havde i løbet af årene forskellige bygningsmæssige problemer, hvilket dog var blevet løst tilfredsstillende ved 25 års jubilæet. Blandt andet var der for varmt i klasserne om sommeren på grund af de store vinduer. Det blev klaret med solskærme.

Svalebæksskolen var en foregangsskole og det var her, der i begyndelsen af 1970'erne blev oprettet den første børnehaveklasse i Haslev.

I 2012 blev Svalebækskolen lukket og eleverne blev midlertidigt samlet på Lysholm skole inden en helt nybygget, moderne og energineutrale skole kunne tages i brug i 2014: Vestskolen, afd. Vibeeng