Svalebæk Andelsmejeri


Svalebæk Mejeri, som det så ud i 1892.


Mejeriet ved dets 40 års jubilæum.


Mejeriet, som det så ud i 1963.

Intro

Svalebæk Andelsmejeri blev oprettet som et af de første på Haslevegnen i 1888.

Som et af de første andelsmejerier på Haslevegnen blev Svalebæk Andelsmejeri oprettet i 1888.

Foregangsmændene, der det pågældende efterår tog initiativ til starten, var L. P. Christiansen, Kausgård, Chr. Frederiksen, Løvskovgård og Ole Larsen Hestehavegård.

Det var tanken, at mejeriet skulle omfatte Teestrup sogn, men heldigvis kom også Aversi med, så mejeriet fik en god størrelse med 87 andelshavere og 700 køer. Mejeriet var i sit anlæg et smørmejeri og det var oprindeligt ikke tanken at sætte gang i osteproduktion.

Det første år leveredes 1,5 mil. kg. mælk. Smørprisen var 1,50 kr. pr. kg. I 1902 til 1903 var leverancen steget til 3,1 mil. kg. I 1916 til 1922 blev der leveret mælk til salg i København.

Mejeriets bygmestre var tømrermester Niels Petersen, Bråby og murermester Jensen Bråby.
Mejeriet kostede 30.000,00 kr.
Den første mejeribygning var en lang længe med fladt loft og mod nord et ishus, som tit måtte repareres.

I 1913 kom der en større ombygning, hvor blandt andet loftet over mejerilokalerne blev hvælvet, og der kom køleanlæg. I 1933 var det tid for en gennemgribende reparation. Der kom ny skorsten, ny dampkedel og maskinhuset blev ombygget, og der blev installeret dampmaskine.

I 1950 var det nye tider i forhold til osteproduktion. Nu satsede man på ost i stor skala med henblik på eksport.

I 1966 ophørte produktionen, og 1968 blev mejeriet solgt.

Bygningerne blev efterfølgende solgt til en farmaceutisk virksomhed ved navn Ferraton for 250.000,00 kr.