Susåskolen


Susåskolen, Ungdomsgården


Susåskolen, skolegården


Susåskolen


Susåskolen, ungdomsgården


Susåskolen, fra indkørselen ses over mod Skelby Kirke


Susåskolen ligger i Susådalen, men så højt placeret, at den ikke kan blive berørt af en eventuel oversvømmelse.

Intro

Danmarks smukkest beliggende skole. Adresse: Alleen 14, Skelby, 4160 Herlufmagle.

Susåskolen er opført i 1956 som en fælles skole for Skelby og Gunderslev Kommuner, en såkaldt forbundsskole. Samarbejdet kom i stand i erkendelse af, at ingen af de to kommuner havde et tilstrækkeligt elevgrundlag til at oprette sin egen skole med fuld årgangsdeling. Et samarbejde mellem de to kommuner, som lå i hvert sit amt - henholdsvis Præstø Amt og Sorø Amt - var helt specielt og næppe velset af de amtslige tilsynsmyndigheder. Skolen er tegnet af arkitekt Jens B. Thomsen, Sorø. Ud over lokaler til skolen rummede bygningerne også en ungdomsgård med forsamlingslokale, lokaler til aftenskoleundervisning, læsestue og folkebibliotek. Byggeomkostningerne i 1956 var godt 1 mio. kr.
Ved skolens ibrugtagen blev Rejnstrup og Holløse skoler i Gunderslev Kommune, forskolen og hovedskolen i Skelby samt Kagstrup Skole i Skelby Kommune nedlagt.


Skolen er – næppe med urette – omtalt som Danmarks smukkest beliggende skole, placeret i Susådalen med udsigt over den brede, slyngede å, som både var kommunegrænse og amtsgrænse. Skolen nåede at være Danmarks sidste forbundsskole, og først med kommunalreformen i 2007 kom hele skoledistriktet til at ligge i den samme kommune. Trods stærkt vigende elevgrundlag fungerede bygningerne som skole indtil 2012. Inden da var den blevet sammenlagt med Glumsø skole og fungerede som en afdeling af ”Susålandets Skole”.