Sundkirken


Sundkirken


Selve kirkerummet.


Døbefonden i Sundkirken.

Intro

Sundkirken ligger i Toreby Sogn og tjener som "hjælpekirke" i sognet.

[http://www.torebysogn.dk" target="_blank Sundkirken ]er oprindeligt opført i 1983 som menighedslokaler. Den 4. april 1993 blev kirkerummet indviet, men selve byggeriet som man ser i dag blev først fuldført i 2002. ''Grundstensnedlæggelsen'' finder sted 2. påskedag den 4. april 1983, og der kan afholdes rejsegilde allerede tre uger senere. 1. søndag i advent, den 27. november, foregår så endelig den højtidelige indvielse af det byggeri, der absolut ikke må kaldes ”Sundkirken”, men får navnet ”Toreby sogns menighedslokaler og Børne- og Ungdomshus”. I kirkesalen må der dog kun afholdes gudstjeneste tre søndage i hver måned, og de kirkelige handlinger som konfirmationer og begravelser henvises til sognekirken, men menigheden slutter op og fylder godt i rummet, og på 1-årsdagen for indvielsen kan man synge en festsalme, der er skrevet af kirkekomitéens formand Poul Rasch, og hvor et af versene lyder: '''Her står et hus nu til ære for Gud, ikke det knejser med tårne. Menneskeskabt af en menigheds tro: Tro på Guds Søn, den enbårne. Helligånd! Nåde og klarhed giv! Fylde din kirke med ånd og liv!''' Der er ikke tilknyttet kirkegård til denne kirke. I dag fungerer kirken som almindelig folkekirke.