Sukkerroejernbane


Billedet giver et godt indtryk af mængden af roer og roeaffald, der skulle frem og tilbage under kampagnerne.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Udflugt med roebanen


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Roebanerne var et jernbanesystem i sig selv, med personale, signaler, ”stationer”, remiser og værksteder. Banerne omkring Assens måtte i modsætning til de lollandske og sjællandske overvinde store niveauforskelle i de kuperede vestfynske landskab.


Udflugt med roebanen

Intro

Etableringen af Assens Roebanerne påbegyndtes i 1910. Da havde sukkerfabrikken i Assens allerede fungeret i 25 år, og nu mente De Danske Sukkerfabrikker at en roebane var nødvendig.

Sukkerfabrikken Assens blev opført af De Danske Sukkerfabrikker A/S i 1883-84, men først i 1910 påbegyndtes bygningen af Assens Roebanerne.
I sukkerfabrikkens første år placerede man saftstationer i dyrkningsområderne. Det mindskede transportlængden for roerne, og spildproduktet, der var ved udvindelse af sukker, sparede man også at transportere helt til sukkerfabrikken i Assens.

Efter nogle års produktion i Assens, mente De Danske Sukkerfabrikker, at en roebane måtte etableres. Det blev med to selvstændige roebanenet, et større med udgangspunkt fra sukkerfabrikken i Assens og en separat bane nordpå fra Salbrovad Saftstation til syd for Udby.
Banen fra Assens delte sig nogle kilometer øst for Assens i en ”nordbane” til saftstationen i Uglebjerg og en ”sydbane” til Hårby Saftstation.

Baneanlæggelsen var et ganske imponerende projekt, for det var både langt dyrere og mere kompliceret i det vestfynske kuperede landskab, end det havde været på det flade Lolland. Roetogene ved Assens kunne grundet de stærke stigninger i landskabet kun bestå af 18 vogne, medens de på Lolland kunne køre med 40 vogne.

Assens Roebaner udbyggedes senere med diverse sidebaner, og de gode transportmuligheder resulterede i, at dyrkningsarealerne med sukkerroer steg i området. I 1922 var spornettet ved Assens 67,8 km hovedspor med 7 damplokomotiver og 400 vogne.

I 1960 indstilledes roetransporterne på Assens Roebanerne. I årene før havde roebanerne haft flere sammenstød med den voksende vejtrafik, for oversigtsforholdene var mange steder dårlige grundet det kuperede terræn. Togene var ellers i 1950’erne blevet forsynet med iøjnefaldende sort-gule striber på siderne og advarselstrekanter, men det hjalp åbenbart ikke tilstrækkeligt.

7. januar 1961 kørte det sidste roetog for at samle tomme vogne sammen og dermed sluttede roebanernes epoke på Vestfyn.
Sukkerfabrikken i Assens fortsatte, men i december 2006 var det slut.