Sukkergården


Sukkergården, Frederiksgade 2. Gårdspladsen med pakhuset langs Christiansgade. Ved vognen gårdskarl August Jørgensen.


Fredet bygning: Sukkergården, Frederiksgade 4, Konsul Muus' ejendom. I forgrunden Frederiksbroen.


Fredet bygning: Kræmmergyden, Interiør fra købmand Viggo Mengels købmandsgård, Sukkergården.


Fredet bygning: Ud til Frederiksgade i Odense, ligger 3 af de fredede bygninger i komplekset Sukkergården - tv. hovedbygningen mod åen, i midten forhuset, th. den hvide gavl af forhus.


Fredet bygning: Gavlen på ét af Sukkergårdens fredede forhuse - bygningen ligger på hjørnet Frederiksgade/Christiansgade i Odense.


Fredet bygning: Sukkergårdens fredede forhus i forgrunden ud til Christiansgade samt det gule pakhus i baggrunden.


Fredet bygning: Pakhuset ud til Christiansgade i Odense. Bygningen hører til komplekset Sukkergården.


Fredet bygning: Pakhuset ud til Christiansgade i Odense. Bygningen hører til komplekset Sukkergården.


Fredet bygning: Sukkergården - Bagsiden af pakhuset i Christiansgade, Odense.

Intro

Christiansgade 2-8 og Frederiksgade 2-4 i Odense bygningskomplekset Sukkergården. Sukkergården består af 8 bygninger (4 er fredet) , placeret omkring en gård. I 1700-tallet lå på stedet et sukkerraffinaderi. 1840 erhvervede købmand E. B. Muus bygningerne og indrettede købmandsgård, kornlager mv.

''Publiceret''