Studenterhue fra Skt. Knuds gymnasium


Studenterhue, der har tilhørt Agnethe Hansen, der blev student fra Sct. Knuds Gymnasium i 1925. Studenterhuen findes nu på Møntergården i Odense. Foto: Jens Gregers Aagaard.

Intro

Først i 1903 fik kvinder lov at gå på gymnasiet, men det blev først almindeligt noget senere. På Sct Knuds Gymnasium var der kun adgang for piger. Drengene gik på Katedralskolen. Først da gymnasiet flyttede til nye lokaler i 1940 åbnedes det for begge køn

Danmarks første bog blev trykt i Odense i 1482. Fra da af blev det muligt at sprede viden i et hidtil uset omfang og tempo. Den trykte bog spiller stadig en vigtig rolle i skolesystemet, men brugen af den har udviklet sig fra latinskolernes udenadslære til nutidens ansvar for egen læring. Fynboen Christen Kold, der var frontkæmper i friskolebevægelsen, var med til at starte denne udvikling.

Gymnasiet for alle
I begyndelsen af 1900-tallet opstod et politisk ønske om, at flere fra alle samfundslag og langt flere i en ungdomsårgang skulle have en gymnasial uddannelse. Der blev oprettet nye gymnasier overalt i de større byer på Fyn, og Odense fik to nye gymnasier, Mulernes Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', som kan ses på Møntergården i Odense.