Stubbumgaard, Stubbumgårdsvej 19


Stubbumgaard


Kopi af Frihedsbrevet


Jørn Juhl Paulsen Frederik Bjørnsen og frue, Erik Christensen

Intro

Slægten på Stubbumgaard kan føres 600 år tilbage til et frihedsbrev.

I andledning af 600 års dagen den 16. oktober 2017 overrakte Jørn Juhl Paulsen den nuværende ejer af Stubbumgaard Frederik Bjørnsen en kopi af de 2 friheds breve, samt Jørn Juhl anetavle, som går 17 generationer tilbage. I 1417 skænkede Erik af Pommeren dette frihedsbrev til den daværende ejer Knud Knudsen

Jørn Juhl Paulsen og Erik Christensen