Stubbergård


Stubbergård lå oprindeligt på en ø i Stubbergård sø sydøst for den nuværende hovedbygning. Øen er nu et næs, men der er stadig rester fra den gamle hovedbygning fra 1400-tallet, hvor underetagen af vestre fløj stadig står med en hvælvet sal.

Intro

Stubbergård var i middelalderen et kloster, der lå på en ø i Stubbergård sø mellem Holstebro og Skive. Efter reformationen ejede slægten Juel længe herregården, hvorefter den var delt mellem adskillige ejere. Først i 1790 under Niels Sehested fik Stubbergård igen én enkelt ejer.

''Historien om Stubbergård'' I middelalderen var Stubbergård et nonnekloster med navnet Stubber Kloster, og efter Reformationen i 1536 blev klostret nedlagt og overtaget af kronen. I 1538 blev Iver Kjeldsen Juel lensmand på Stubber Kloster, og allerede i 1547 fik han skøde på klostret, der nu begyndte at blive omtalt som Stubbergård. I 1589 overtog sønnen Kjeld Juel herregården. Han giftede sig med Christence Juel i 1604, men døde allerede to år efter. Christence Juel, der sad på Stubbergård som enke, var en bestemt dame og teologisk interesseret, og hun kom i konflikt med den lokale præst, fordi de var uenige i udlægningen af den lutherske tro. Præsten endte i fængsel og blev dømt til slavearbejde for til sidst at ende som præst i Sverige. Efter Christence Juels død i 1658 blev herregården delt mellem arvinger, og længe var Stubbergård delt mellem flere ejere. Helt op til 14 personer havde part i herregården i 1678. Først i 1790 blev Stubbergård samlet med Niels Sehested som eneste ejer. Han var stiftsamtmand i Viborg og endte sit liv med store økonomiske problemer. Ved hans død i 1821 var boet insolvent, og fæstegårdene blev solgt fra, før Viborg Stift overtog herregården i 1826.Gennem 1800-tallet havde Stubbergård flere forskellige ejere. I 1910 blev A. Stahlhut-Nielsen ejer, hvorefter landbruget blev nedlagt I 1919 blev Villads Kudahl ejer, og i løbet af få år fik han igen gjort Stubbergård til et driftigt landbrug. Stubbergård er i 2017 et mindre landbrug på ca. 50 ha. ''Markante ejere'' 1547-1556: Iver Kjeldsen Juel 1606-1658: Christence Juel 1790-1821: Niels Sehested Læs mere om Stubbergård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/stubbergaard danskeherregaarde.dk]

''Publiceret''

''Hovedbygning'' Oprindeligt lå Stubber Kloster på en ø i Stubbergård Sø, som nu er et næs. Klosterbygningen blev formentlig opført i 1400-tallet og var et firfløjet rektangulært anlæg i røde munkesten. Underetagen af den vestre fløj er bevaret, hvor den hvælvede sal hviler på en søjle i midten. I 1545 begyndte Iver Juel at bygge til den nu forfaldne klosterbygning og forvandlede den til en borg med grundmurede huse, tårne og med grave omkring. I 1555 blev også et fruerstuehus med tårn opført. Indviklede ejerforhold i 1600- og 1700-tallet betød, at hovedbygningen gik i forfald. I 1807 nedbrændte østfløjen, og i 1805 og 1834 blev henholdsvis syd- og nordfløjen nedbrudt. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1849 og er i en fløj og en etage med rødt tegltag. ''Omgivelser'' Den nuværende hovedbygning ligger et par kilometer nordvest for det oprindelige Stubber Kloster, hvor avlsgården allerede i 1789 var blevet opført, fordi landbrugsjorden der var bedre. Efter hovedbygningen blev opført i 1849, byggede man også efterfølgende også nye avlsbygninger. ''Bygninger og gods'' 1400-t.: Stubber Kloster opført 1545: Ny hovedbygning påbegyndt 1789: Avlsgård flyttet 1849: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Stubbergårdvej 7, 7830 Vinderup Kommune: Holstebro Tidligere: Ringkøbing amt, Ginding herred, Sevel sogn Ejer: Klaus K Brask-Nielsen (2017) Funktion: Landbrug (2017) Størrelse: Ager 44ha, eng 8ha, skov 6ha, sø2ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ingen fredningsstatus (2017)

''English'' In the Middle Ages Stubbergård was a nunnery located on a small island in the lake Stubbergård sø. After the Reformation in Denmark (1536) the land was handed to the king and shortly after the nobleman Iver Kjeldsen Juel became the owner. He transformed the former nunnery into a small castle typical of the 16th century. , However, when in the 17th and 18th century the manor Stubbergård was divided into many parts owners (as many as 14 in 1678), the buildings fell into disrepair. In 1849 a new main building was erected a few kilometers from the old abbey.