Stubbekøbing kirke


Bevarede gravminder på den gamle, nedlagte kirkegård ved Stubbekøbing kirke. Ligstenene stammer fra første fjerdedel af 1800-tallet.


Gravsten rejst af byen for Christan Frederik Elvers, byens velgører. På bagsiden er endnu en inskriptionstavle med de personlige data. Elvers døde i 1861 - året før den gamle kirkegårds nedlæggelse.


Fabrikant Hallengreens gravsted. På virksomheden fremstilledes gasmålere.


Dyrlæge I.P. Toftes bauta

Intro

Stubbekøbing middelalderlige købstadskirke opførtes i kridtkvadre og basilikaform, med midterskib og to sideskibe, men er meget ombygget. Det nuværende kor i munkesten stammer fra ca. 1250. Også det yngre, sengotiske tårn står overvejende i munkesten.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. Kirkegården ved købstadskirken blev nedlagt i 1862, samme år som den eksisterende udflyttede kirkegård ved Nykøbingvej blev taget i brug. Der er registreret gravminder på såvel den nedlagte som den fungerende kirkegård i Stubbekøbing. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Stubbek%F8bing%20(0809) Gravminderegistrering på Stubbekøbing kirkegårde]