Stubbekøbing Borgerskole


Stubbekøbing Borgerskole. I vinduet på 1. sal til venstre overlærer R. C. Andersen, i vinduet til højre hans døtre. I døren et lærerpar.


Stubbekøbing Borgeskole på Torvets sydside


Overlærer R. C. Andersen


Skolebygningen efter den i 1907 blev posthus.

Intro

Stubbekøbing Borgerskole blev opført i 1850 på rådstuegrunden, en grund syd for Torvet, der i 1838 blev skænket til byen af 14 borgere, som ønskede et nyt rådhus bygget der.

i 1838 var byens skole faldefærdig, og man kunne ikke længere forsvare at holde skole i det lille bindingsværkshus i Møllegade. Det besluttedes at bygge en ny skole på rådstuegrunden, som ellers var beregnet til et nyt rådhus. Da man stadig regnede med også at få plads til rådhuset, blev skolen ikke større end mest nødvendigt med fireklasser og lærerbolig. Klasserne viste sig snart at være for små og der var ikke tænkt på, at der skulle være plads til børnenes overtøj i forstuen. Det sidste var måske forståeligt, da det i 1850 ikke var almindeligt, at børnene havde overtøj på i skole om vinteren. Det kom i de følgende årti med den højere levestandard. i 1907 blev den nye skole på Rosenvængets Allé indviet, og skolen på Torvet blev posthus.

Rasmus Christian Andersen blev ansat på Borgerskolen i 1860 og i 1875 blev han førstelærer. Foruden at være en respekteret og anset lærer på skolen tog han aktivt del i byens udvikling. Han var initiativtager til oprettelsen af Teknisk Skole, først med undervisning om aftenen på Borgerskolen, men også til at få bygget Teknisk Skole på Nykøbingvej. Han sad i flere perioder i byrådet, men der, hvor han satte sit store aftryk, var med anlæggelsen af Stubbekøbing Lystanlæg. Efter at det var besluttet at anlægge denne store bypark, påtog R.C.Andersen sig at lave tegninger, indkøbe planter og står for udførelsen. Førstelærer Andersen døde i 1900, 60 år gammel.

Foto fra Museernes Samling [https://www.kulturarv.dk/mussam/VisFotoFilm.action?fotoFilmId=480823 https://www.kulturarv.dk/] Foto fra arkiv.dk [https://arkiv.dk/vis/597686 https://arkiv.dk/vis/597686]