Strynøgade


Strynøgade, bagsiden af bygningen, 1930-1960

Intro

Gaden er opkaldt efter Strynø, en lille ø syd for Fyn i farvandet mellem Tåsinge, Ærø og Langeland, beliggende ca. 7 km syd-vest for Rudkøbing.

Strynøgade blev navngivet den 18.05.1948 som en af de 5 sidste gader i Øgadekvarteret i forbindelse med opførslen af en række boligblokke af Selskabet for Socialt Boligbyggeri i Aalborg. Navnene blev foreslået af stadsingeniør Hamre med udgangspunkt i at: '''"det vil være en Fordel, saavel for Beboerne og Postvæsenet som for Offentligheden i øvrigt, om de 5 Gadenavne, der bliver brug for inde i Karréen kom "i familie med hinanden" og altsaa i det system af ø-navne, som er brugt saa godt som konsekvent til alle Gaderne i Østermarken, dannede en lille "kinesisk Æske" for sig"*.''' De 5 gadenavne: Bjørnøgade, Drejøgade, Hjortøgade, Lyøgade og Strynøgade blev foreslået, fordi de alle er mindre øer beliggende syd for Fyn, gaderne blev endvidere placeret alfabetisk fra vest mod øst.Lille billede:

Salomonsen Aalborg byrådsforhandlinger C-9-1948 Mag.2.Afd./Teknisk forvaltning: Drift og anlæg 1*