Strids Mølle


Restaurering. Dæksten lægges på plads på jættestuen.


Langdysse. En af langdysserne i forgrunden og restaureringsarbejde ved jætestuen i baggrunden.


Lerkar. Lerkar fra bondestenalderen fundet ved restaureringen

Intro

Strids Mølle ligger, hvor Bavelse Sø udmunder i Susåen. Her er bevaret hele fem stenaldergrave ganske tæt ved hinanden. Tre langdysser, en runddysse og en jættestue. Jættestuen er den yngste, den er cirka 5200 år gammel. Dysserne er lidt ældre, cirka 5600-5300 år gamle...

Strids Mølle ligger, hvor Bavelse Sø udmunder i Susåen. Her er bevaret hele fem stenaldergrave ganske tæt ved hinanden. Tre langdysser, en runddysse og en jættestue. Jættestuen er den yngste, den er cirka 5200 år gammel. Dysserne er lidt ældre, cirka 5600-5300 år gamle. To af langdysserne er af den ældste type, hvor kamrene ligger i dyssernes længderetning og er lukkede med store overliggere. Den tredje langdysse er af en lidt yngre type, hvor kammeret ligger på tværs af længderetningen. Stedet er en nekropol, en slags dødeby, der blev brugt til begravelser af stenalderens bønder gennem flere hundrede år. ''Grave fra landbrugets barndom'' Da jættestuen blev restaureret i 2005, stødte man på spor af en genopfyldt grøft under jættestuens gulv. Grøften viste sig at fortsætte uden for jættestuehøjen. Den er formentlig resterne af en endnu ældre type af gravanlæg, en såkaldt jordbygget langhøj. De jordbyggede langhøje blev introduceret i Danmark af de tidligste bønder. De går helt tilbage til landbrugets indførelse for omkring 6000 år siden. Når man i stenalderen har sløjfet den jordbyggede langhøj og bygget en jættestue i stedet for, kan det skyldes en ændring i religionen. Det kan også være, at stedet blev erobret af nye indbyggere med nye skikke.