Strib Færgehavn


Strib Banegård,ved havnen


Strib Færgehavn set fra Tjærepletten


Færgeleje.


Færgehavnen mod fyret.

Intro

Strib Færgehavn, 1866-1935. Benyttet af DSB til Lillebæltsbroen blev indviet i 1935. Senere havnebassin til EL-Tin fabrikken. Nu lystbådehavn.

Strib som færgeby. Strib har siden grundlæggelsen af Fredericia midt i 1600 tallet haft betydning som færgeby. Overfarten fandt indtil 1866 kun sted fra Nordenbro. I 1866 åbnedes jernbaneforbindelsen mellem Nyborg og Strib. Der gik en dobbeltsporet bane mellem Middelfatrt og Strib. Det ene spor gik, der hvor vejen går, og det andet, hvor cyklestien er anlagt. Jerenbanesporene endte på det område, som i dag er bebygget. Det hedder “Ved Fyret” Her var bygget en stationsbygning med billetekspedition og ventesal. Her var også et vandtårn til forsyning af lokomotiverne. Efter nedlæggelse af færgeforbindelsen 15. maj 1935, da Lillebæltsbroen blev indviet, brugtes jernbaneforbindelsen kun til lokaltransport mellem Strib og Middelfart. Senere blev det ene jernbanespor nedlagt, og Strandvejen anlagt. Stationsbygningen stod herefter tom i en årrække, og da firmaet El-Tin købte det tidligere baneareal, blev bygningen istandsat og udlejet til beboelse. Den 19. april 1995 gik der imidlertid ild i ejendommen på grund af en menneskelig fejl, og skaden var så stor, at den efterfølgende blev nedrevet. Se branden på denne adresse: http://www.middelfart.tv/idd16.asp?page=15 Efter lukningen af El Tin blev hele arealet udstykket til beboelse. I tilknytning til jernbanen blev anlagt 3 færgelejer. De to af dem er ret nemme at genfinde, idet de i dag benyttes som lystbådehavne. Man kan ved at gå en tur på havnene se, at de har været brugt på en anden måde tidligere. F. eks. er ydermolerne ikke ændret ret meget i tidens løb. Den lille “smedje”, som ligger syd for havnen, er den eneste bygning, som endnu eksisterer fra tiden som færgeby. Uddybende oplysninger om jernbanen findes på http://www.striib.dk/