Strellev kirke


Strellev Kirke. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Den idylliske romanske landsbykirke rummer en imponerende højrenæssancealtertavle med korintiske søjler og hermer, samt en gammel lektorieprædikestol, der i dag tjener i to nye former – som prædikestol og vægudsmykning.

Bygningen

Kirkens kor og skib er romanske, tårnet og våbenhuset fra senmiddelalderen. Tårnet blev forhøjet i 1918.

Christen Vinds kirkegaver

Kirken prydes af en imponerende højrenæssancealtertavle fra 1595 med maleri fra 1885 af Anker Lund. Maleriet forestiller Jesus hos søstrene Martha og Marie. Altertavlen var ligesom prædikestolen en gave fra Christen Vind til Endrupholm. Prædikestolen fra 1594, som bærer våben for giverens og hans hustrus forældre, indgik oprindelig som karnap i en lektorieprædikestol. Fra samme lektorieprædikestol stammer otte af de 12 apostelrelieffer, der i dag pryder skibets sidevægge.

Kilder

www.strellevkirke.dk

www.visitwestdenmark.dk