Strandvejsbroen Agtrupvig


Strandvejsbroen Agtrupvig

Intro

I 1904 besluttede Sdr. Bjert sogneråd at anlægge en vej til stranden i Agtrupvig.

Strandvejsbroen Agtrupvig I 1904 besluttede Sdr. Bjert sogneråd efter mange opfordringer fra beboerne i Agtrupskov at anlægge en vej til stranden i Agtrupvig. For enden af vejen, som nu hedder Mads Kehlets Vej, blev der opført en bro med tipvognsspor, så man fra søsiden kunne få losset materialer til brug for reparation af sognets veje. I 1906 gav sognerådet tilladelse til, at private kunne bruge broen til lastning og losning mod en betaling på 15 øre pr. 1000 pund. På billedet ses skipperfamilierne Bauer og Nielsen. I baggrunden ses fra venstre Niels Bauers hus, derefter Klaus Bauers hus og i baggrunden huset, som tilhørte Marie og Ole Strandby. Ole Strandby blev minesprængt med sin fiskerbåd i september 1940.