Strandstien


Strandstien set fra Gl. Torv mod Algade. 1880-1910


Hans Ravnkildes bageri, Strandstien. Omkring 1868-1930.

Intro

Gadenavnet optræder første gang i de skriftlige kilder i midten af 1400-tallet. Beliggenheden er ikke omtalt, og der er ingen arkæologiske spor af det middelalderlige forløb, men der hersker næppe tvivl om, at gadens placering var den samme som i dag.

''Mod stranden'' Strandstien hører til blandt de ældste gader i Aalborg og var den vigtigste nord-syd gående forbindelse. Selve navnet virker nu til dags underligt, men oprindeligt gik gaden fra Algade til Gammeltorv og videre til stranden nord for den nuværende Adelgade, hvor datidens kystlinje lå. I midten af 1500-tallet mistede Strandstien sin betydning som den vigtigste nord-syd gående forbindelse til fordel for Østerågade. Indtil samme periode havde kvarteret omkring Strandstien rummet nogle af de ældste gårde, som fandtes i Aalborg. Blandt andet ejede ridderen hr. Henrik Knudsen Gyldenstjerne et stenhus i gaden i 1505. I 1682 var Strandstien hjemsted for nogle håndværkere samt skomagernes lavshus, men gadens storhedstid var ovre. I 1909 nedrev man gadens østside mellem Algade og Gammeltorv, mens vestsiden fik lov til at stå til 1956/57.

''Bebyggelse fra 1000-tallet'' Den ældste påviste bebyggelse i Strandstien er fra 1000-tallets midte, og den fortsatte med forskellige huskonstruktioner middelalderen igennem. I et af disse huse fandtes rester af en bageovn, som muligvis stammede fra en professionel bager. Håndværkerne spillede en betydelig rolle i Strandstien. Allerede i 1000-tallet boede en smed her, og han arbejdede blandt andet med finmetaller. Få meter derfra fandtes der i 1200- og 1300-tallet en anden smedje. Smeden var meget alsidig, og hans produktion omfattede ting, som senere blev til selvstændige håndværk, f.eks. klejnsmed, nålemager, kobbersmed og bronzestøber.